Associacions

Prats de Molló
(Coordinadora: Margarida Planell – Tel. 04.68.39.74.28) • “Prats endavant” – Paula Gorce  – Tel. 04.68.39.74.28
 – Pàgina Web
 • “Delit Tenim”   – Josep Dunach – Tel. 04.68.39.77.18
 – Pàgina Web
 • “Contrepassaires” –  Sergi Roca – Tel. 04.68.39.61.27 – Pàgina Web

Sant Llorenç de Cerdans
(Coord.: Miquela Falgueres – Tel. 04.68.39.54.46) • “St Llorenç & Tortellà” – M. Falgueres  –   Tel. 04.68.39.54.46 – Pàgina Web
 • “Principal del Rosselló” – Didier Parayre – Tel. 04.68.39.54.52 – Pàgina Web
 • “Orfeó de Sant Llorenç” – Joselyne Nou –  Tel. 04.68.56.87.34 – Pàgina Web
 • “Dansaires Catalans”- Verònica Ramon –  Tel. 04.68.39.59.23 
- Pàginà Web

Arles de Tec i Cortsavi
(Coord.: Laurence Loreto – Tel. 04.68.39.87.75) • “Salvaguarda de St Guillem de Combret”- Llorença – Tel. 04.68.38.87.75 – Pàgina Web
 • “Grup de dansa Alegria» –  David Planas –       Tel. 04.68.87.87.85 – Pàgina Web
 • «Comité Flama del Canigó» – Pere Bouzage  – Tel. 04.68.39.32.36 – Pàgina Web
 • “Associació Cortsavi Sempre” – Jacky Patot  – Tel. 04.68.39.00.00 – Pàgina Web

Els Banys i Palaldà
(Coordinador: Paul Dantras – Tel. 04.68.39.24.17) •  “Grégoire Amélien” – Any Sors  –  Tel. 04.68.39.24.16 – Pàgina Web
 •  “Goigs dels ous” –  Lluc Fruitet  –  Tel. 06.83.61.17.37 – Pàgina Web
 •  “Amélie-P. Sardanes” M. Guisset  Tel. 04.68.39.17.43 
- Pàgina Web

Reiners : (Coordinador: Joan Pau Escudero – Tel. 04.68.87.14.47)Ceret
(Coordinador: Renat Buscató – Telèfon : 04.68.87.37.56) • “Foment de la Sardana” Josep Vidalou  Tel. 04.68.87.15.83
 – Pàgina Web
 •  “Associació abicat” –  Bruno Botet    –  Tel. 04.68.21.16.19 – Pàgina Web
 •  “Mariners del Canigó” Roland Bruzy – Tel. 04.68.87.16.47 – Pàgina Web
 • “Escola de Català” –  Josefina Carles   – Tel. 04.68.87.12.57 – Pàgina Web
 • “Grup Font Freda” Joan Pere Bellmas – Tel. 04.68.87.27.09
 – Pàgina Web
 • «Les Cireres de Ceret» – P. Demoulin – Tel. 04.68.87.37.56  
- Pàgina Web
 • «Orchestre de Catalogne» – B. Bonnet – Tel. 06.63.97.81.99
 – Pàgina Web
 • «Colla sardanista Irís» – F. Puigsegur  –  Tel. 04.68.87.62.52
 – Pàgina Web
 • «Formacions a corda» Francesc Ragot – Tel. 04.68.81.61.06 
- Pàgina Web
 • “Grup Enraonem”- Ceret  M. Barcons – Tel. 06.72.22.21.22 – Pàgina Web
 • “Joc de Pilota” de Ceret – Joan Sicre –    Tel. 06.24.55.88.99 – Pàgina Web

Sant Joan de Pla de Corts
(Coord. Hervé Bazià – Tel. 04.68.83.23.81) • “Angelets del Vallespir” Jep Bonet – Tel. 04.68.83.51.97
 – Pàgina Web
 • “Flama del Canigó” –  Joan Moret –   Tel. 04.68.83.51.97

 – Pàgina Web

El Voló i l’Albera
(Coordinador Hervé Bazià – Tel. 04.68.83.23.81) • “Escola de Català”Miquel Montserrat –  Tel. 04.68. 21.71.10 – Pàgina Web
 • “Comitè Sant Jordi” –  Hervé Bazià  –     Tel. 04.68.83.23.81
 – Pàgina Web
 • “Esbart Folklòric” – Pierrette  Zubalski – Tel. 04.68.83.19.23
 – Pàgina Web
 • “Salvaguarda Panissars” –  
- Pàgina Web
 • «Grup teatral Ultrera»  – Joan Ausseil  –   Tel. 04.68.89.27.01 – Pàgina Web
 • ASPAVAROM – Véronique Bazia –  aspavarom@gmail.com – Pàgina Web