Associacions | Ceret

 

 

ABICAT (Associació del Bilingüisme Català)

Contacteu : Bruno Botet (President) telèfon : O4.68.21.16.19 e-mail : bruno.botet@free.fr

L´ Associació per al Bilingüisme Català al Vallespir "ABICAT" va ésser creada durant el mes de juny de l'any 2002 per una colla d'ensenyants i de pares d'alumnes motivats per la defensa i promoció de la llengua i la cultura catalanes a l'escola pública. L´ objectiu de l'Associació "ABICAT" és de participar i donar suport a totes les activitats pedagògiques i realitzacions educatives de les classes d'ensenyament bilingüe català-francès dels centres escolars públics del sector acadèmic del Vallespir. El nombre d'adherents de l'associació és actualment d'unes 15 persones.


Activitats d'ABICAT :
-Celebrar reunions periòdiques d'informació per als pares d'alumnes.
-Organitzar conferències sobre el tema del bilingüisme.
-Participar a l'organització de la Rifla en Català de Ceret i a les diferents activitats del Centre Cultural Català del Vallespir.
-Sensibilitzar les institucions públiques a les particularitats de l'ensenyament bilingüe.

Junta Directiva
President : Bruno Botet
Vicepresident : Alà Baylac
Secretària : Maria Balastegui

e-mail : info@portal-vallespir.com

Centre Cultural Català del Vallespir © 2004-2009

Seu administrativa: Ajuntament de Sant Joan Pla de Corts. Avinguda de l'Albera - 66400

Seu social: 7, Av G. Clémenceau 66400 Ceret - 2, Rue Pierre Camo 66400 Ceret - telèfons: 04.68.87.60.90 (President) 04.68.87.32.35 (Secretària)

MAG Grup support