Associacions | Ceret

 

 

ESCOLA DE CATALÀ DE CERET

Contacteu : Josefina Carles telèfon : 04 68 87.12.57 adreça : 12, carrer Noguereda - 66400 - Ceret e-mail : carles.yves@wanadoo.fr

L'associació "Escola de Català" de Ceret va ser fundada l'any 1982 per a promoure i difondre la llengua i la cultura catalanes. L'associació proposa classes de català per a adults amb diferents nivells d'aprenentatge (del dimarts al divendres a la segona planta de "La Capelleta" de Ceret. A més de les classes de català, l'associació Escola de català organitza sortides i conferències i posa a la disposició dels seus membres una biblioteca ben documentada. La quota anual és de 20 €.

La Junta directiva es compon de :

-Presidenta: Josefina Carles
-Vice Presidenta: Pierrette Demoulin
-Secretària: Dorita Guardiola
-Comunicació: Josep Espinet. e-mail: espinet.joseph@tele2.fr tel. 04.68.87.03.52
-Tresorera: Maryse Domene
-Biblioteca: Mithé Regnier
-El nombre d'adherents de l'associació és de 80 persones.
Activitats i projectes pel 2005 :
-El 16 de Gener de 2005 - Rifla en català a la sala de la Unió de Ceret amb una actuació dels "Angelets del Vallespir".
-El 3 de febrer de 2005 - Conferència de Joan Peytavi sobre "L'Evolució de la família catalana del segle XVII fins avui".
-Març de 2005 - Dictat en català - El 23 d'abril de 2005 - Sant Jordi
-Juny de 2005. Certificat de català i Àpat de fi de curs. Sortides (demaneu el programa)

e-mail : info@portal-vallespir.com

Centre Cultural Català del Vallespir © 2004-2009

Seu administrativa: Ajuntament de Sant Joan Pla de Corts. Avinguda de l'Albera - 66400

Seu social: 7, Av G. Clémenceau 66400 Ceret - 2, Rue Pierre Camo 66400 Ceret - telèfons: 04.68.87.60.90 (President) 04.68.87.32.35 (Secretària)

MAG Grup support