Associacions | Ceret

 

 

FORMACIONS DE CAMBRA DELS PAÏSOS CATALANS

Contacteu : Francesc RAGOT telèfon : 04.68.81.61.06 Port. : 00.33.603.21.80.60 e-mail : francello@hotmail.com Adreça : C.I.M.P. 14 Carrer Pierre Rameil 66400 Ceret

L’Associació, nascuda durant la primavera de 2007 reuneix totes les activitats musicals anteriors de «Mare Nostrum Musicae». Mare Nostrum Musicae, fou creada l’any 1995 per músics professionals originaris de molts països diferents, però tots ells són catalans d’origen o catalans d’adopció. Tots aquests artistes han realitzat estudis superiors a les grans capitals europees, a Hungria, Anglaterra, Àustria, Espanya, França, i fins i tot en el continent americà (Mèxic, Canadà i Estats-Unis). Aquesta barreja inèdita de talents i de cultures, així com una sòlida expériència musical els permet d'apropar-se als repertoris més difícils. Domiciliat a Ceret, a la comarca del Vallespir «Mare Nostrum Musicae» assegura, sota la direcció de Francesc Ragot, violoncelista fundador d’aquest Conjunt, un programa de 40 concerts anuals tant a Catalunya com a la resta de França i d’Espanya, tot i realitzant diverses gires que els ha portat cap a Portugal, Itàlia, en Suïssa, així com a Egipta i a Xina. El repertori variat i original s’estén del baroc al contemporani, i si l’organitzador del concert (associació, col·lectivitat local, departamental o regional) hi està d’acord, proposen de presentar a cada programa una peça d’un compositor català o occità. El Conjunt també enriqueix les seves actuacions amb col·laboracions, sempre molt positives, amb cors regionals, i amb directors i solistes internacionals. Una des característiques interessants de Mare Nostrum Musicae resideix amb la possibilitat de presentar tipus diversos de formacions ja sigui en Trio, Quatuor, Quintet, Sextuor o Octuor, com aquell original «Tutti Bassi» que reuneix 6 violoncels i 2 contrabaixos i així com també, la configuració d’Orquestra de Cambra amb la denominació d’Orquestra de Cambra dels Països Catalans ja sigui amb o sense solistes.

Amb les Formacions de Cambra dels Països Catalans. És doncs aquesta «geometria variable» que es posa al servei de la música universal !

e-mail : info@portal-vallespir.com

Centre Cultural Català del Vallespir © 2004-2009

Seu administrativa: Ajuntament de Sant Joan Pla de Corts. Avinguda de l'Albera - 66400

Seu social: 7, Av G. Clémenceau 66400 Ceret - 2, Rue Pierre Camo 66400 Ceret - telèfons: 04.68.87.60.90 (President) 04.68.87.32.35 (Secretària)

MAG Grup support