Associacions | El Banys

 

 

Amélie-Palaldà Sardanes de Els Banys d'Arles

Contacteu : Lucette Cortès (Presidenta) telèfon : 04 68 39 02 92 - 13, carrer des Genêts 66110 - Els Banys d'Arles (Amélie-les-Bains)


Amélie-Palaldà Sardanes de Els Banys d'Arles
L'associació "Amélie-Palaldà Sardanes" va ésser fundada l'any 1989 per una colla d'amics i amigues d'Els Banys d'Arles-Palaldà amants de la dansa més bella del món:
La Sardana. En efecte, l'objectiu era, i és encara avui, de promoure i difondre la sardana la nostra vila dels Banys d'Arles que rep cada any molts turistes i que organitza
moltes activitats culturals, a les quals la nostra associació participa també molt activament. El nombre d'adherents d'"Amélie-Palaldà Sardanes" és actualment de
120 persones.
Activitats de l'associació :
Les repeticions de les classes d'iniciació a la sardana tenen lloc cada dimarts a la sala Joan Trescases a les 20h30 al nº 13 del carrer dels Genêts d'Or d'Els Banys d'Arles.
A més, la nostra associació "Amélie-Palaldà Sardanes" participa a :
-L'organització del carnaval que té lloc cada mes de febrer.
-L'organització de la Festa catalana que té lloc cada dilluns de Pentecostes, el 15 de maig.
-La Festa dels mulaters que té lloc cada 25 de Juny
-La Festa del Rosari de Palaldà que té lloc durant la primera setmana d'octubre.

e-mail : info@portal-vallespir.com

Centre Cultural Català del Vallespir 2004-2011

Seu administrativa: Ajuntament de Sant Joan Pla de Corts. Avinguda de l'Albera - 66400

Seu social: 7, Av G. Clémenceau 66400 Ceret - 2, Rue Pierre Camo 66400 Ceret - telèfons: 04.68.87.60.90 (President) 04.68.87.32.35 (Secretària)

Tots el drets reservats © s.a.r.l. MAG Grup