Associacions | St.Llorenç

 

 

L’ORFEÓ DE SANT LLORENÇ

Contacteu : Jean CASSU telèfon : 04.68.39.14.51 - 16 Imp. de la Sorb. Sant Llorenç de Cerdans

L’Orfeó és una antiga i impressionant coral creada a Sant Llorenç de Cerdans durant el segle XIX, inspirada de la tradició obrera de Catalunya i del barri obrer del
Molí de Sant Llorenç. La seva especificitat és de tenir un repertori de cants de coral únicament en llengua catalana. Unes altres particularitats concerneixen la gratuïtat i
acolliment dels seus coristes (ja siguin principiants o bé confirmats) que provenen de zones geogràfiques i lingüístiques molt diverses : actualment són més de 30 persones
de l’Alt Vallespir però també de l’Alt Empordà que tenen com a únic punt comú el plaer i l’amor de la cançó.
El mestre de capella de l’Orfeo de Sant Llorenç és el senyor Olivier SANS, que és professor al Conservatori de Música de Perpinyà. L’Orfeó Agraeix la municipalitat de
Sant Llorenç de Cerdans per la seva gran ajuda així com també a tots els donants i altres benefactors que permeten a l’Orfeó de continuar la seva activitat en el seu Segon
segle d’existència.

Repertori de l´Orfeó :
L’Àngel i els pastors
Pastorets alerta
La colometa
El desembre congelat
El cant dels ocells

El Noi de la Mare
Fum, Fum, Fum
La Moreneta
Santa Nit

 

e-mail : info@portal-vallespir.com

Centre Cultural Català del Vallespir 2004-2011

Seu administrativa: Ajuntament de Sant Joan Pla de Corts. Avinguda de l'Albera - 66400

Seu social: 7, Av G. Clémenceau 66400 Ceret - 2, Rue Pierre Camo 66400 Ceret - telèfons: 04.68.87.60.90 (President) 04.68.87.32.35 (Secretària)

Tots el drets reservats © s.a.r.l. MAG Grup