Qui som?

El CCCV (Centre Cultural Català del Vallespir) creat el maig de 2004, reuneix i federa actualment unes trenta associacions culturals catalanes del Vallespir per tal que es coneguin millor entre elles. Amb la publicació i difusió de la revista Vallespir i l’actualització d’aquest portal informàtic, fem conèixer les activitats de les diverses associacions culturals del Vallespir a destinació dels propis interessats, del gran públic i dels organismes, com les oficines de turisme i els ajuntaments. Un altre objectiu significatiu del CCCV és la defensa i promoció de la llengua i cultura catalanes al Vallespir ajudant totes aquelles associacions que ho desitgin.

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA (2018-2019)

1-      President: Miquel Arnaudiès, Ceret,
E-mail: michel.arnaudies@wanadoo.fr

2-      Vice-presidenta: Ma Rosa Bouisset, Arles,
E-mail: mrbouisset@orange.fr

3-      Secretari: Roland Bruzy, Ceret,
E-mail: roland.bruzy@sfr.fr

4-      Vice-secretària: Montserrat Escudero,

5-      Tresorera: Yvette Buscato

6-      Vice-tresorer: Joan Pau Escudero
E-mail: jpescu@hotmail.com

7-      Vocal: Senyor Renat Buscató
E-mail:  renat.buscato@yahoo.fr

8-  Vocal: Senyora Magali Mas

MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ (2018-2019)

1- Miquel Arnaudiès (Enraonem, Ceret)

2- Hervé Bazia (Escola de Català del Voló)

3- Maria Rosa Bouisset (regidora de Cultura d’Arles)

4- Roland Bruzy (Ceret)

5- Renat Buscato (Ceret)

6- Yvette Buscato (Ceret)

7- Joan Pau Escudero (Reiners Patrimoni Cultural)

8- Montserrat Escudero (regidora de Cultura de Reiners)

9- Miquela Falgueres (Sant Llorenç de Cerdans)

10- Joan Iglesias (Enraonem, St Llorenç de Cerdans)

11- Enric Loreto (Salvaguarda de Sant Guillem de Combret, Arles)

12- Magali Mas (Agermanament Reiners-Maçanet de Cabrenys)

13- Lluís Miró (Barcelona i Cortsaví)

14- Margarida Planell (Prats Endavant)

15- Gentil Puig-Moreno (Ceret)

16- Teresa Sinyol (Figueres)