Qui som?

El CCCV (Centre Cultural Català del Vallespir) creat al maig de 2004, defensa i promou la llengua i cultura catalanes amb la publicació i difusió de la revista Vallespir, les classes gratuïtes de català, l’actualització del portal informàtic, i la CAT’FESTA, la gran festa anual transfronterera del Vallespir. Amb aquestes accions, el CCCV contribueix a fer conèixer les associacions culturals catalanes i a difondre llurs activitats.

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA (2022-2024)

1-      President: Miquel Arnaudiès, Ceret,

2-      Vice-presidenta: Ma Rosa Bouisset, Arles,

3-      Secretari: Renat Buscató

4-      Vice-secretària: Montserrat Cailà Guitart,

5-      Tresorer: Patrick Bernard

6-      Vice-tresorera: Yvette Buscato

7-      Vocal: Jean-Paul Escudero (Director de la revista Vallespir)

8-     Vocal: Roland Bruzy

9-     Vocal: Magali Mas-Ferrari

MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ (2022-2024)

1- Miquel Arnaudiès (Enraonem, Ceret)

2- Hervé Bazia (Escola de Català del Voló)

3- Patrick Bernard (Reiners)

4- Maria Rosa Bouisset (regidora de Cultura d’Arles)

5- Roland Bruzy (Ceret)

6- Renat Buscato (Ceret)

7- Yvette Buscato (Ceret)

8- Pierre Descossy (Peu Alegre, St Llorenç de Cerdans)

9- Joan Pau Escudero (Reiners Patrimoni Cultural)

10- Montserrat Escudero (regidora de Cultura de Reiners)

11- Miquela Falgueres (Sant Llorenç de Cerdans)

12- Joan Iglesias (Enraonem, St Llorenç de Cerdans)

13- Enric Loreto (Salvaguarda de Sant Guillem de Combret, Arles)

14- Magali Mas (Agermanament Reiners-Maçanet de Cabrenys)

15- Lluís Miró (Barcelona i Cortsaví)

16- Margarida Planell (Prats Endavant)

17- Gentil Puig-Moreno, President honorari (Ceret)

18- Teresa Sinyol (Figueres)

19- Suzanne Sors (Reiners)