Associacions | Ceret

 

 

LES CIRERES DE CERET

Contacteu : Senyora DEMOULIN Pierrette - Tel : 04 68 87 45 37 - adreça : 14 rue de la Sardana 66400 - CERET e-mail: ademoulin@wanadoo.fr

Aquesta associació ceretana de sardanes és bastant recent, ha estat creada l’any 2007. Reuneix una colla d’amigues i d’amics que desitgen mantenir la forma i l’esperit de germanor. Actualment, compta amb uns 20 adherits. Els seus socis es reuneixen cada 15 dies al local del primer pis de La Capelleta (14 carrer Ramell, Ceret) per a practicar i conservar aquesta bella dansa tradicional. L’associació “Les Cireres de Ceret” participa activament als diferents aplecs sardanístics dels pobles veïns del Vallespir i de l’Alt Empordà. L ’associació també pot organitzar animacions participant a les festes populars.


Comité :

Presidente : DEMOULIN Pierrette 14, rue de la Sardane 66400 - Ceret
Secreteri : COSTA Christianne 1, avenue d'Ecspagne 66400 - Ceret
Tresorera : VILA Montse 5, rue Pinkus Kremegne, 66400 -
Ceret

e-mail : info@portal-vallespir.com

Centre Cultural Català del Vallespir © 2004-2009

Seu administrativa: Ajuntament de Sant Joan Pla de Corts. Avinguda de l'Albera - 66400

Seu social: 7, Av G. Clémenceau 66400 Ceret - 2, Rue Pierre Camo 66400 Ceret - telèfons: 04.68.87.60.90 (President) 04.68.87.32.35 (Secretària)

MAG Grup support