Associacions | Arles de Tec

 

 

COMITÈ ARLESENC DELS FOCS DE SANT JOAN I DE LA FLAMA DEL CANIGÓ

Contacteu a : President : André Bouzage. telèfon : 04 68 39 32 36 Christine Coste et Pere Bouzage e-mail : arlesfocsdesantjoan@aliceadsl.fr

L’any 1955 Francesc Pujade decidí de fer renèixer l’antiga tradició dels
focs de la Sant Joan encenent un foc al cim del Canigó, la muntanya mítica dels catalans. A la vila d’Arles de Tec la tradició ha continuat gràcies a Renat Poch i
Domènec Salvat, anys més tard Joan Pere Vergès que l’any 1977 a més d’organitzar els focs creà «El Belmaig Cantant», tornant a fer reviure la tradició dels
Goigs dels Ous per Pasqüa.
L’any1985 Christine Coste i Pere Bouzage creen amb una quarantena d’amics un nou comitè (associació Llei 1901) a la vila del pare dels focs de la Sant Joan,
perquè continuï brillant definitivament en el cor dels arlesencs aquesta flama, símbol de la nostra catalanitat però també parladora de pau i d’amistat entre els pobles.
Activitats de l’associació:
-Goigs dels Ous cantats pel grup «Belmaig Cantant» pels carrers d’Arles de Tec per Pasqüa.
-Trobada al cim del Canigó amb els nostres amics de l’associació «Tradicions Catalanes» de Sant Joan Pla de Corts.
-Festa de la Sant Joan el 23 juny amb la baixada pel GR 10 de la Flama del Canigó regenerada al cim, encesa de l’estela Francesc Pujade, transmissió de la flama als
vilatges veïns i a les delegacions vingudes d’arreu de les terres catalanes. Al vespre, ballets, sardanes i encesa del foc a dos quarts d’onze,
venda dels rams d’herbes de la Sant Joan i ball amb coques i rosquilles.
-«Mediev’Arles» durant el mes d’agost, el grup «Belmaig Cantant» (que no és una coral) interpreta cants tradicionals catalans.
-Organització a Arles de Tec els anys 1987, 1995 i 2005 del congrés internacional dels Focs de la Sant Joan.

e-mail : info@portal-vallespir.com

Centre Cultural Català del Vallespir © 2004-2009

Seu administrativa: Ajuntament de Sant Joan Pla de Corts. Avinguda de l'Albera - 66400

Seu social: 7, Av G. Clémenceau 66400 Ceret - 2, Rue Pierre Camo 66400 Ceret - telèfons: 04.68.87.60.90 (President) 04.68.87.32.35 (Secretària)

MAG Grup support