Associacions | El Voló

 

 

Escola de català del Voló

Contacteu : Verònica BAZIA 04 68 83 23 81 volonenc@aol.com

L'associació "Escola de català del Voló" va ésser fundada l'any 1979 amb l'objectiu de promoure i defensar la llengua i la cultura catalanes a la nostra vila. Activitats

-Les activitats de l'associació comprenen : cursos de llengua catalana distribuits en dos nivells, cursos de sardanes i espectacles durant l'aplec de la sardana al mes de maig.
-Els 2 cursos de llengua, comprenen un nivell de principiants que té lloc cada dijous a les 18 h i un nivell de confirmats, cada dilluns a les 18 h.
-Els cursos se fan a la sala de l'escola de català al carrer de les Escoles del Voló. El professor és el Sr. Miquel Monserrat.
-Els cursos de sardana se celebren cada divendres a les 21 h a la sala Jean Moulin del Voló. Els animadors són la Verònica Bazia, en Pierre Poch i l'Alà Vignes.

L'organització de la Primavera Catalana durant el mes de maig compren un espectacle en català i un aplec de sardana.

President : CODERC Joan
President delegat : POCH Pierre
Secretari : PAÏRO Simona
Tresorer : CHAMBON Guy
El nombre d'adherents de l'associació és actualment d'un total de 120

 

e-mail : info@portal-vallespir.com

Centre Cultural Català del Vallespir 2004-2011

Seu administrativa: Ajuntament de Sant Joan Pla de Corts. Avinguda de l'Albera - 66400

Seu social: 7, Av G. Clémenceau 66400 Ceret - 2, Rue Pierre Camo 66400 Ceret - telèfons: 04.68.87.60.90 (President) 04.68.87.32.35 (Secretària)

Tots el drets reservats © s.a.r.l. MAG Grup