Associacions | Prats de Molló

 

 

El ASSOCIACIÓ PRATS ENDAVANT

Contacteu : telèfon 0468397428 Margarida Planell e-mail : paule.gorce@wanadoo.fr Carretera d'Espanya 66230 Prats de Molló

Creada a l'abril 2000 va continuar les seves activitats durant els anys següents. Va organitzar conferències, exposicions i sortides culturals que van tenir molt èxit.
Vam començar amb empenta quan vam trobar els "Marxaires de Mataró" que vam identificar el petit Amadeu Gràcia Bamala que tenia quatre anys en una foto de Violet
presa al Cendreu. La foto va aparèixer a "l'Illustration" el 28 de gener del 1939 durant la retirada i publicada en el diari "El País" al gener 2003. Més tard, vam de rebre
l'Amadeu a Prats. Va venir acompanyat d'una periodista i d'un fotògraf de Madrid del diari "El País". I es va publicar el reportatge el gener 2004. També van venir uns
periodistes alemanys de la cadena "Arte" per a realitzar un reportatge que apareixerà aviat.

Algunes activitats realitzades recentment :

El 09 d'abril: diaporama de J. Claude PRUJA "Les premiers camps de l'exil espagnol"
El 10 de maig: J. REYNAL ha presentat " l'Enciclopèdia dels P.O", és coautor.
El 17 de maig: visita del Priorat de Serrabona, de les caves de Tuïr i dinar a Castellnou.
El 23 de juliol: sortida a la fira artesana dels Banys d'Arles i visita dels teixits
El 10 de juliol: conferència de J. REYNAL sobre els "Camins de St Jaume de Compostel·la".
El 09 d'agost: conferència de Joan PEYTAVI amb el tema dels patrònims.
El 19 d'octubre: homenatge al President Francesc Macià i a Jacint Verdaguer
El 06 de desembre: el grup de teatre ULTRERA ha presentat "El podall i la creu".
Presidenta : Marguarida PLANELL Vice-president : Jean Claude DUNYACH
Secretaria : Paula GORCE Secretaria adjunta : Madeleine CARDON Tresorer : Joan MONTURIOL Tresorer adjunt : Bernadette DUNYACH
Membres : Mercè Guix, Rosa MATEU, Mithé PUIGMAL.

e-mail : info@portal-vallespir.com

Centre Cultural Català del Vallespir 2004-2011

Seu administrativa: Ajuntament de Sant Joan Pla de Corts. Avinguda de l'Albera - 66400

Seu social: 7, Av G. Clémenceau 66400 Ceret - 2, Rue Pierre Camo 66400 Ceret - telèfons: 04.68.87.60.90 (President) 04.68.87.32.35 (Secretària)

Tots el drets reservats © s.a.r.l. MAG Grup