Associacions | Ceret

 

 

ENRAONEM

Contacteu : Maite BARCONS telèfon : 672.222.122 e-mail : maitebarcons@hotmail.com

L´ Enraonem és una associació creada amb l´ànim de reunir persones que pateixen el "mal de llengua" viscut sovint com una frustració, és també crear espais i animacions per a poder parlar la nostre llengua, parlar de la nostra història i de la nostre cultura, per reviscolar-la. És una manera de trobar-se i poder dir qui som sense entrebancs, perquè és només així que podem guarir d´aquest mal, a través dels mots, els nostres.

 

e-mail : info@portal-vallespir.com

Centre Cultural Català del Vallespir 2004-2011

Seu administrativa: Ajuntament de Sant Joan Pla de Corts. Avinguda de l'Albera - 66400

Seu social: 7, Av G. Clémenceau 66400 Ceret - 2, Rue Pierre Camo 66400 Ceret - telèfons: 04.68.87.60.90 (President) 04.68.87.32.35 (Secretària)

Tots el drets reservats © s.a.r.l. MAG Grup